Hoe ga je als werkgever om met verzuim?

Hoe ga je als werkgever om met verzuim?

Verzuim kan voor werkgevers een groot probleem zijn. Niet alleen heb je vast van de afwezigheid van de werknemer, het kan ook zorgen voor grote dilemma's en vervelende gesprekken. Verzuim van werknemers kan ook een grote invloed hebben op de sfeer op werk en de motivatie van andere collega's. Heb jij een eigen bedrijf en wil je weten wat je het beste kunt doen in het geval van verzuim? Hier lees je de beste tips.

Oorzaken van verzuim

Verzuim op werk kan ontstaan door allerlei verschillende factoren. Zoals je vast wel weet, is werk niet altijd even leuk. Soms kan het werk erg vervelend zijn of juist heel fysiek inspannend. Dit soort werk kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat werknemers sneller verzuimen. Naast werkomstandigheden, kunnen ook persoonlijke omstandigheden een rol spelen bij het ontstaan van verzuim. Denk hierbij aan problemen in de privésfeer zoals echtscheiding, een sterfgeval in de familie of problemen met je gezondheid. Wanneer werknemers hierdoor niet in staat zijn om naar werk te gaan, spreken we van verzuim.

Preventieve maatregelen nemen

Om verzuim tegen te gaan, kun je als werkgever bepaalde maatregelen nemen. Zo kun je bijvoorbeeld een verzuimprotocol opzetten, zodat iedereen op werk weet wat de procedures zijn wanneer iemand verzuimt. Daarnaast kun je werknemers ook voorlichten over de gevolgen van verzuim, bijvoorbeeld in de vorm van een verzuimbriefing of een verzuimgesprek. Ook kun je de sfeer op de werkvloer verbeteren of de werkdruk wat verlichten. Dit kun je doen door bijvoorbeeld werkoverleg te houden met werknemers, meer mensen aan te nemen of een goede werksfeer te stimuleren.

Wat doe je als een werknemer verzuimt?

Als werknemer verzuimt, is het belangrijk dat je als werkgever snel handelt. Het is namelijk belangrijk om verzuim zo snel mogelijk te signaleren, zodat je er iets aan kunt doen. Wanneer werknemer verzuimt, kun je ervoor kiezen om contact op te nemen met de werknemer. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een telefoontje te plegen of een verzuimgesprek aan te vragen. In het verzuimgesprek kun je werknemers vragen naar de oorzaken van het verzuim en kijken wat er mogelijk is om het verzuim te voorkomen of te beperken. Wanneer werknemers herhaaldelijk verzuimen, kun je er ook voor kiezen om een verzuimregeling op te stellen. In de verzuimregeling kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld werktijden, werkdagen en contactmomenten met werknemers. Heeft de persoon in kwestie een vervelende situatie meegemaakt, of zijn er andere grote problemen? Geef deze persoon dan ook even de tijd en ruimte om dit te proberen zelf op te lossen.