Waarom kiezen voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Waarom kiezen voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

In vrijwel elk bedrijf is het welbekend: het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Dit onderzoek is een krachtig middel om de tevredenheid van medewerkers binnen een organisatie te meten. Maar wat houdt een MTO precies in en waarom is het zo belangrijk? In deze blog gaan we dieper in op het concept van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de voordelen die het met zich meebrengt.

Voordelen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het voeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek brengt meerdere voordelen met zich mee. Ten eerste geeft het inzicht in de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Door middel van vragen over bijvoorbeeld de werksfeer, de arbeidsvoorwaarden en de communicatie binnen het bedrijf, wordt duidelijk hoe de medewerkers zich voelen bij hun werkgever. Dit inzicht is van onschatbare waarde voor het management, aangezien tevreden medewerkers productiever en enthousiaster zijn, waardoor de prestaties van het bedrijf verbeteren. Een ander voordeel van een MTO is dat het bijdraagt aan het versterken van de onderlinge relaties binnen het bedrijf. Door medewerkers de mogelijkheid te geven om hun mening te geven en eventuele problemen te bespreken, voelen zij zich gehoord en gewaardeerd. Dit zorgt voor een positievere werksfeer en kan conflicten en ontevredenheid onder de medewerkers voorkomen. 

Laag verloop

Een interessant fenomeen dat vaak wordt opgemerkt bij bedrijven die een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren, is dat het verloop binnen het bedrijf lager is vergeleken met bedrijven die dit niet doen. Dit heeft meerdere oorzaken. Ten eerste zorgt het medewerkerstevredenheidsonderzoek ervoor dat problemen en ontevredenheid onder medewerkers vroegtijdig worden gesignaleerd. Hierdoor kan er snel actie worden ondernomen om de situatie te verbeteren, wat ervoor zorgt dat ontevreden medewerkers niet zo snel de beslissing maken om het bedrijf te verlaten. Daarnaast zorgt het MTO voor meer openheid en transparantie binnen het bedrijf. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat hun mening wordt gewaardeerd en serieus wordt genomen, zijn zij eerder geneigd om te blijven en mee te werken aan de verbetering van de organisatie. Je zult merken dat als je een dergelijk onderzoek regelmatig herhaalt, dat medewerkers ook steeds meer betrokken voelen en ook tussentijds met goede input gaan komen. Op de lange termijn gaat dit gegarandeerd een lager ziekteverzuim en een hogere productie opleveren!