Deze stappen zijn nodig om tot duurzame mobiliteit te komen

Deze stappen zijn nodig om tot duurzame mobiliteit te komen

Verplaatsingen zonder CO2-uitstoot en invloed op het milieu; dat is duurzame mobiliteit. In de praktijk betekent dit dat vervuilende transportmiddelen van de weg af moeten en we met elkaar anders moeten gaan leren leven op het gebied van energie. Een ambitieus plan, waar nogal wat stappen voor moeten worden gezet, om deze doelen te bereiken. Wat deze stappen zijn? Dat lees je hieronder!

Geen CO2-uitstoot

Nederland heeft ambitieuze doelen gesteld op het gebied van klimaat, deze doelen kunnen alleen worden gehaald door drastische maatregelen te nemen omtrent vervoersbewegingen. We stoten met elkaar veel meer en vaker CO2 uit dan we zelf denken, direct of indirect. Direct als we met de auto op benzine naar de supermarkt gaan, maar bijvoorbeeld indirect als we met het vliegtuig lekker op vakantie gaan. Lekker even een rondvaart maken door Amsterdam met een oud dieselschip? Ook dan wordt er CO2 uitgestoten. De eerste grote stap is dat deze vervoersbewegingen duurzaam moeten worden gemaakt. De tweede stap is dat ook het bedrijfsleven grootschalig om moet schakelen als het gaat om energie. Heb je een eigen bedrijf en wil je hier ook aan meewerken? Kies dan bijvoorbeeld voor het vervangen van je wagenpark, van auto’s die op fossiele brandstof rijden naar elektrische auto’s. Laadpaal kantoor? Dat is een prima idee; hiermee kunnen je medewerkers en relaties stroom laden bij jou op het bedrijf. Goed voor de binding met je medewerkers en relaties, bovendien straal je hiermee als bedrijf een stuk duurzaamheid uit, altijd goed voor je reputatie!

Bewuster leven

Om uiteindelijk tot duurzame mobiliteit te komen is nog een derde belangrijke stap nodig. Dit is namelijk de omschakeling van het denkpatroon van de mensen. Denk hierbij aan vragen als; kan ik met iemand carpoolen vandaag? Is het nodig om dit kleine stukje met de auto te gaan? Moet ik per se gaan vliegen om een leuke vakantie te hebben? Ook kun je bewuster gaan leven op het gebied van consumeren; hoe minder we consumeren, hoe minder transportbewegingen er plaats hoeven te vinden namelijk. Door bewuster te leven, kan er ook heel veel CO2-uitstoot bespaard worden. Wat is jouw bijdrage aan duurzame mobiliteit?